Skip to content
eusl logo 2 1024x916 1

EUSL Gruppen | Motorn för ett inkluderande samhälle

Utvecklar de verktyg som krävs tillsammans med näringslivet för att lösa vår tids största problem

Care to Change the World

eusl logo 2 1024x916 1

Introduktion

Redo för att skapa morgondagens nya samhälle – tillsammans med småföretagarna i Sverige och inom EU. Motorn i omställningen från utanförskap till innanförskap är EUSL Gruppen, vars syfte är att göra det attraktivt för små och medelstora företag att arbeta med och för människor i utanförskap helt utan eget vinningsintresse. EUSL Gruppen verkar inom tre områden; Näringslivet, myndigheter samt privatpersoner. Kombinerat är dessa tre områden så pass omfattande att de flesta tänkbara scenarion för vad integration, utanförskap och tillgänglighet kan tänkas vara innefattas. Målsättningen är att ta fram holistiska lösningar för alla tre områden så att samhället tillåter alla att ta del av det upp till sin egen förmåga, samtidigt som det är attraktivt för små och medelstora företag och minskar trycket på nuvarande kommun och myndighetssystem.

EUSL logo

Om oss

European Social Label Gruppen, förkortat EUSL Gruppen, är ett konglomerat med sex olika verksamheter samt branscher. Tillsammans skapar de en enhet av mångfald, inkludering och integration med målsättningen att lösa Sveriges och Europas integrationsutmaningar. Inom EUSL Gruppen är detta definierat till en person över 15 år och utan sysselsättning i minst 30 dagar. Därefter är personen att anse i ett utanförskap.

EUSL Gruppen, som ett koncept, är något vi skapat och byggt för små och medelstora företag på ett sätt där det kan ses som en investering för företagen att arbeta med eller för människor i ett utanförskap. Genom att göra det attraktivt att arbeta med dessa frågor kan vi ändra synsättet och förändra världen till det bättre.

Kärnverksamheten bygger på det idéburna men fokuserar på att sammanföra den idéburna och privata sektorn. EUSL-Gruppen är medlemskapsdrivet vilket innebär att medlemmar till stor del definierar vad EUSL-Gruppen ska göra. Som namnet antyder är målsättningen en europeisk verksamhet, vilket innebär att EUSL vill tillsammans med näringslivet skapa en EU-standard för hur vi tillsammans löser utanförskapsproblemet. 

Syntolkning: Personen på bilden säger ”hello” på teckenspråk

 

European Social Label Logo

De sju verksamheterna som utgör konglomeratet EUSL Gruppen i lång lista finns här med längre förklaringar om varje del.

EUSL logo

Medlemsstyrd verksamhet

Medlemmar inom European Social Label skiljer ut sig från många andra organisationer då det är vinstdrivande företag som tagit ställning mot orättvisor och utanförskap i dagens samhälle. Det allmänna målet är att lösa Europas integrationsproblem genom att skapa en ny, ekonomiskt hållbar modell  som blir attraktiv för småföretagaren. Effekten av detta blir en modell som inte finansieras av skatter utan drivs som en affär.

Detta betyder att EUSL Gruppen och dess medlemmar kan anpassa sin verksamhet betydligt snabbare än en myndighet och kan även utföra punktinsatser på områden där myndigheter idag inte kan vara verksamma. EUSL-Gruppen ser sig som ett mellanting av en myndighet och ett företag och det är den idéburna tanken som kommer först. 

EUSL-Gruppen är indelad i tre grenar som tillsammans tar in alla inriktningar på utanförskap, integration och mångfald. För att göra oss mer tillgängliga för omvärlden bildades EUSL Foundation för att dels agera front åt EUSL men också på ett enkelt vis visa upp vad EUSL och dess medlemmar arbetar med. Medan EUSL-Gruppen drivs i ett idéburen tanke så är tjänsterna utvecklade för att småföretag ska vilja bli medlem. Tjänsterna syftar till att minska kostnader, öka effektiviteten samt lyfta fram våra medlemmars varumärken. Överskottet från medlemsavgiften går oavkortat in i EUSL Foundation, där medlemmar tillsammans kan skapa lokalt anpassade sociala projekt för ett mer inkluderande samhälle. 

Syntolkning: Personen på bilden säger ”thank you” på teckenspråk

EUSL Gruppen och EUSL EU som är medlemsorganisationen inom European Social Label utgör två av totalt sex divisioner inom verksamheten. Övriga tre är ECSR Gruppen, EUSL Core, EUSL Impact samt EUSL SCC där den tidigare är en verksamhet som riktar sig mot grossister och leverantörer medan EUSL Core är verksamhetsfabriken som producerar egna bolag med våra egna koncept för att visa att vårt resonemang fungerar i praktiken. Impact är för intern utveckling och effektresultat medan den sistnämnda är för ej vinstdrivande verksamheter så som skola och idrott. 

European Social Label Logo

ECSR Gruppen | för grossister 

European Social Label Logo

EUSL Core | Verksamhetsfabriken

European Social Label Logo

EUSL Impact| Projekt och intern verksamhet

European Social Label Logo

EUSL SCC | Utbildning och idrott

European Social Label Logo

1. Medlemskap

Allt börjar med medlemskapet. Man blir medlem i EUSL för att man antingen vill ge sitt företag chansen att öka omsättningen, för att man vill vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle där man själv är verksam eller en kombination av de två. 

European Social Label Logo

2. Tjänster 

Tillsammans med medlemmar tar EUSL fram tjänster och erbjudanden som medlemmarna kan dra nytta av. Det kan vara ett videomötessystem, CRM- system, nya samarbeten och nätverk, utbildningar, entreprenörsprogram eller något annat. Medlemmarna bestämmer till stor del.

European Social Label Logo

3. Ett nytt ekosystem

För många lite abstrakt att tänka på men EUSL önskar att skapa flera snöbollseffekter samtidigt vilket på sikt blir ett nytt ekosystem för hur vi tillsammans med näringslivet löser Sveriges och Europas integrations- utmaningar. Målet är en helt ny finansieringsmodell för integration.

Syntolkning: Personen på bilden säger ”never give up” på teckenspråk

EUSL Logo

EUSL Foundation

Stiftelsen som ser till att överskottet når ut till de som behöver det mest

European Social Label drivs med den idéburna tanken, vilket innebär att det finns ett större mål än att några ägare i slutändan ska tjäna pengar. Istället går överskottet direkt in i vår egen stiftelse som i sin tur delar ut medel till olika sociala projekt, som definieras till fullo av medlemmarna. Lite skämtsamt brukar vi därför säga att EUSL Foundation är en dum stiftelse då den lyder under någon annan. EUSL Foundation är vårt och våra medlemmars yttersta skyltfönster. Här syns de genom att utföra vad vi kallar för sociala insatser i samhället, vilket betyder att våra medlemmar aktivt är med och skapar ett bättre samhälle runt sig.

EUSL Logo

KONTAKTA OSS

Service done right

Dina tankar och åsikter är viktiga för oss och vi vill gärna att du hör av dig. Vill du bli medlem, lämna förslag på en utbildning, behov av hjälp från stiftelsen eller få något av koncepten förklarade eller kanske bara en bättre förståelse för hur allting hänger ihop? Sänd ett mail eller fyll i formuläret.

+46 775 550 500
Forskarvägen 1, 702 18 Örebro