Skip to content

European Social Label Logo

EUSL Gruppen

Vår historia

European Social Label Logo

Introduktion

EUSL Gruppen historia började i augusti 2017 och det tog över sex månader för den första verksamheten att ens få sitt organisationsnummer. Redan här borde vi anat vilken utmaning det skulle vara att ta sig an att lösa Sveriges och Europas integrationsutmaningar.  Vi bildade Sveriges första och enda europakooperativ för att etablera en europeisk modell eller plattform för att göra det attraktivt för småföretag att arbeta med människor i utanförskap. 

 Från början var vi alla överens om att om den nuvarande metoden var ineffektiv kan vi inte gå in med vårt mål att lösa integrationsfrågan genom att göra det på samma sätt som alla andra – så med denna fördröjning bestämde vi att vi var på rätt väg, helt enkelt genom att vara annorlunda och ta oss an utmaningen på ett nytt sätt. Med tiden kom utvecklingen och vi grundade det första tillägget, ett annat europeiskt kooperativ som heter European Future Label.

Det som skiljer de två organisationerna från varandra är målgruppen: EUSL riktar sig till mikro- och små och medelstora företag, men EUFL riktar sig till myndigheter, kommuner samt EU-program som ESF och Horisont 2020/2027. Verksamheten hjälper även småföretag att söka EU- bidrag och projektmedel. 

 

European Social Label Logo

Om EUSL Gruppen

När vi hade börjat skrapa på ytan och det började klarna vilka utmaningar som fanns så blev det snart uppenbart att en eller två verksamheter inte skulle räcka till. Vi såg begränsningar och konservatism där vi och våra europeiska kooperativ var motsatsen och lever för innovation och nya idéer. Vi såg också hur myndigheter och andra organisationer fortsatte att hälla mer pengar in i en modell som gav ytterst tveksamma resultat tillbaka och någon uttryckte att om ett företag hade bedrivits på samma vis så skulle det gå i konkurs, illa kvickt. Frågor så som  integration, jämställdhet och mångfald drevs vare sig effektivt eller i en hållbar modell, tyckte vi. 

Så vi började fundera på vad det var som gjorde att det blev så tokigt. Med bakgrund inom privat, statlig och kommunal sektor, både från Sverige och utomlands, dröjde det dock inte länge för ens vi såg att det var just den privata sektorn, med fokus på småföretagarna, som problemet låg. Det vare sig fanns tid eller finansiella medel för att stötta denna sektor utan att samtidigt riskera att snedvrida konkurrensmarknaden. Så det är vad vi försöker göra med de sju verksamheter inom EUSL Gruppen: Skapa en modell som små företag vill ta sig an på eget bevåg och som de själva kan finansiera eller investera i

 

European Social Label Logo

Syfte

Vi tror att integration och socialt ansvar är ”nästa stora grej”. När vi skapade EUSL Gruppen var tanken att ta skapa ett koncept som sedan blev något mer som vi i ett nästa skeende skulle ta för givet och gälla alla företag, oavsett storlek eller typ. Vissa tror att vi måste slösa mindre resurser, men vi tror att vi måste använda våra resurser smartare och använda nuvarande kunskap för att utveckla morgondagens kunskap – och vi kan bara göra det om vi fortsätter framåt.

European Social Label Logo

MÅL

Vår uppfattning är att den befintliga modellen för integration är föråldrad, både i Sverige så väl som i övriga världen. Skattefinansierade lösningar är långsamma och svåra att definiera. Samma problem finns i alla europeiska länder så det kändes som en bra idé att skapa de första europeiska kooperativen i Sverige att utgå från.

Vårt mål är att tillföra värde för mikro- och små och medelstora företag att arbeta med integration. Genom att göra det vänder vi oss bort från ett skattebetalarperspektiv till ett perspektiv som kräver resultat och hög effektivitet. Genom att göra det förändrar vi också marknaden helt.

När våra medlemmar, företag över hela Europa säljer mer, kommer de att behöva rekrytera mer, vilket definierar morgondagens anställda som påverkar hela samhället. Fler skatter kommer in och mindre skatter går ut. Effekten blir att vi inte bara driver in nya affärer till våra medlemmar, vi är även med och aktivt avlastar existerande myndigheter så att de bättre kan fokusera på sitt huvuduppdrag. I praktiken kan man säga att vi både utmanar och stöttar rådande system till att bli bättre, samtidigt som vi skapar ett delvis helt nytt ekosystem.