Skip to content
Verksamheter lång lista

EUROPEAN SOCIAL LABEL

Care to Change The World

Kärnverksamheten i European Social Label Gruppen är EUSL EU. Här samlar vi alla våra medlemmar i nätverk, delar erfarenheter och utvecklar marknadsstrategier. EUSL EU är den första och viktigaste delen av konglomeratet som från början var en del av EUSL Gruppen men på grund av hur viktigt det är fick det bli en egen division. Medan EUSL Gruppen är motorn i vårt arbete är EUSL EU föraren som styr oss i rätt riktning i vårt arbete mot ett bättre och mer jämställt samhälle. Syftet är att utveckla tjänster som är attraktiva för nuvarande såväl som nya medlemmar för att ta ett starkare grepp om sin marknad. Att det blir ett bättre samhälle i och med att European Social Label växer, är bara en effekt i sammanhanget. EUSL Gruppen bygger i stor del på den idéburna verksamheten men målgruppen är den privata sektorn. Att vara medlem i European Social Label är en investering, både för företaget men även för samhället. Så tror vi att vi kan förändra världen.

Verksamheter lång lista

SOCIAL GREEN HOUSE

Entreprenörskap som det borde vara

Social Green House är en del av European Social Label Gruppen som riktar sig till den blivande entreprenören som har idén men inte kunskapen. Eller har kunskapen men i ett tidigare försök misslyckades. Genom att anmäla sig till Social Green House-programmet får entreprenören ett medlemskap i European Social Label samt hjälp och stöd både från organisationen och från alla medlemmar. Programmet är ett tvåstegsprogram som tillsammans sträcker sig över drygt två år. På detta sätt är Social Green House med från ax till limpa och kan stötta och bistå i allt från att ta fram en bra affärsplan, behovsanalys och riskanalys till att vara med och ta ett möte, sköta bokföringen eller något annat. Under samma tid ges eleven möjlighet att träffa medlemmar inom European Social Label, knyta nätverk och skapa bra leverantörsavtal.

Sagapo logo

SOCIAL IMPACT HOUSE

När ett Social Green House-programmet startar kommer även Social Impact House att starta. Det är mötesplatsen för mötet mellan European Social Label, medlemmar och deltagarna i programmet Social Green House. Det är också mötesplatsen för besökare och gäster att få de första glimtarna av vårt arbete. Social Impact House är den första synliga punkten där valideringssystemet alltid visas som en referensprodukt för andra medlemmar. Social Impact House är företagshubben som sammanför den privata och den idéburna sektorn i praktiken.

Sagapo logo

S’AGAPO STORE

Care to Change The World

På S’agapo Store säljer alla medlemmar i EUSL sina produkter och tjänster samt rekryterar nyanställda på vår egen utvecklade plattform. I vårt konsumentdrivna samhälle är det bra att veta att när du handlar på S’agapo Store kommer du alltid att hjälpa någon annan till ett bättre liv genom att skapa en jobbmöjlighet.

Sagapo logo

GROWTHIFY

Factoring done right

Innan Growthify såg vi många missade affärsmöjligheter. Inte bara ur ett säljperspektiv utan också ur ett konsumtionsperspektiv. Bokstavligen förlorades miljoner varje år eftersom en säljare inte kunde erbjuda en attraktiv betalningslösning som passade konsumenten. Som en konsekvens blev miljoner människor runt oss besvikna eftersom deras kundvagn var full men ingen lämplig betalningslösning erbjöds. Growthify förändrar allt detta eftersom vi erbjuder våra medlemmar nya factoringtjänster, inklusive avbetalningar och fakturor, mellan alla EU-länder och Europeiska ekonomiska samarbetsländerna i ett medlemskap. Growthify erbjuder denna tjänst till alla medlemmar inom European Social Label så att de kan vidga sitt marknadsområde och sälja till fler.

European Future Label logo

EUROPEAN FUTURE LABEL

Education done right.

Utbildning mot inkludering

European Future Label, EUFL, ​​är en del av European Social Label Grupp-konglomeratet som fokuserar på utbildning. EUFL är en paraplyorganisation för landspecifika skolor med syfte att skapa meningsfull och effektiv utbildning för sina elever, baserat på vad medlemmarna i European Social Label efterfrågar. Kurserna är vanligtvis korta men mycket effektiva och de har alla gemensamt att de definieras av någon som behöver denna specifika kompetens när kursen är klar. Sammantaget är det praktisk och relevant kunskap som lärs ut för att eleven ska vara anställningsbar direkt efter utbildningen och det finns goda möjligheter till att både träffa och praktisera hos de företag som varit med och utvecklat utbildningen. EUFL fokuserar främst på att starta upp nya skolverksamheter inom EU men arbetar även med att skapa och ta fram arbetsmarknadspolitiska projekt, ESF-ansökningar och Erasmus+ samarbeten.

 

European Future Label logo

Folkhögskolan FramtidsRedo

Education done right.

Utbildning mot inkludering

European Future Label, EUFL, ​​är en del av European Social Label Grupp-konglomeratet som fokuserar på utbildning. EUFL är en paraplyorganisation för landspecifika skolor med syfte att skapa meningsfull och effektiv utbildning för sina elever, baserat på vad medlemmarna i European Social Label efterfrågar. Kurserna är vanligtvis korta men mycket effektiva och de har alla gemensamt att de definieras av någon som behöver denna specifika kompetens när kursen är klar. Sammantaget är det praktisk och relevant kunskap som lärs ut för att eleven ska vara anställningsbar direkt efter utbildningen och det finns goda möjligheter till att både träffa och praktisera hos de företag som varit med och utvecklat utbildningen. EUFL fokuserar främst på att starta upp nya skolverksamheter inom EU men arbetar även med att skapa och ta fram arbetsmarknadspolitiska projekt, ESF-ansökningar och Erasmus+ samarbeten.

European Social Label Logo

EUSL FOUNDATION

Förändring i samhället genom sunt företagande

Alla medlemmar betalar en medlemsavgift till European Social Label för att kunna ta del av medlemskapets produkter och tjänster. Men avgiften går också till något ännu viktigare, nämligen direkt ut till samhället i form av lokala projekt. European Social Label och European Social Label Gruppen drivs utifrån ett idéburet perspektiv och allt överskott går därför till vår egen stiftelse, European Social Label Foundation. Alla medlemmar är aktivt med och beslutar om vad dessa projekt ska vara och European Social Label ser till att de utförs. Tanken är att öka värdet för medlemmens varumärke genom att driva sociala projekt nära dem och visa upp det.

European Social Label Logo

KONTAKTA OSS

Service done right

Dina tankar och åsikter är viktiga för oss och vi vill gärna att du hör av dig. Vill du bli medlem, lämna förslag på en utbildning, behov av hjälp från stiftelsen eller få något av koncepten förklarade eller kanske bara en bättre förståelse för hur allting hänger ihop? Sänd ett mail eller fyll i formuläret.

+46 775 550 500
Forskarvägen 1, 702 18 Örebro

[contact-form-7 id=”293″ title=”Kontaktformulär 1″]