Skip to content

European Social Label Logo

European Social Label Group

Motorn för ett inkluderande och jämställt samhälle

Care to Change the World

Redo för att skapa morgondagens nya samhälle – tillsammans med småföretagarna i Sverige och inom EU. Motorn i omställningen från utanförskap till innanförskap är EUSL-Gruppen, vars syfte är att göra det attraktivt för små och medelstora företag att arbeta med och för människor i utanförskap helt utan eget vinningsintresse. EUSL-Gruppen verkar inom tre områden; Näringslivet, myndigheter samt privatpersoner. Kombinerat är dessa tre områden så pass omfattande att de flesta tänkbara scenarion för vad integration, utanförskap och tillgänglighet kan tänkas vara innefattas. Målsättningen är att ta fram holistiska lösningar för alla tre områden så att samhället tillåter alla att ta del av det upp till sin egen förmåga, samtidigt som det är attraktivt för små och medelstora företag och minskar trycket på nuvarande kommun och myndighetssystem.

European Social Label Logo

European Social Label Logo

Om oss

European Social Label Group, förkortat EUSL Gruppen, är ett konglomerat med åtta olika verksamheter samt branscher. Tillsammans skapar de en enhet av mångfald, inkludering och integration med målsättningen att lösa Sveriges och Europas integrationsutmaningar. Inom EUSL-Gruppen är detta definierat till en person över 15 år och utan sysselsättning i minst 30 dagar. Därefter är personen att anse i ett utanförskap.

EUSL-Gruppen, som ett koncept, är något vi skapat och byggt för små och medelstora företag på ett sätt där det kan ses som en investering för företagen att arbeta med eller för människor i ett utanförskap. Genom att göra det attraktivt att arbeta med dessa frågor kan vi ändra synsättet och förändra världen till det bättre.

Kärnverksamheten bygger på det idéburna men fokuserar på att sammanföra den idéburna och privata sektorn. EUSL-Gruppen är medlemskapsdrivet vilket innebär att medlemmar till stor del definierar vad EUSL-Gruppen ska göra. Som namnet antyder är målsättningen en europeisk verksamhet, vilket innebär att EUSL vill tillsammans med näringslivet skapa en EU-standard för hur vi tillsammans löser utanförskapsproblemet. 

Syntolkning: Personen på bilden säger “hello” på teckenspråk

Medlemsstyrd verksamhet

Medlemmar inom European Social Label skiljer ut sig från många andra organisationer då det är vinstdrivande företag som tagit ställning mot orättvisor och utanförskap i dagens samhälle. Det allmänna målet är att lösa Europas integrationsproblem genom att skapa en ny, ekonomiskt hållbar modell  som blir attraktiv för småföretagaren. Effekten av detta blir en modell som inte finansieras av skatter utan drivs som en affär.

Detta betyder att EUSL-Gruppen och dess medlemmar kan anpassa sin verksamhet betydligt snabbare än en myndighet och kan även utföra punktinsatser på områden där myndigheter idag inte kan vara verksamma. EUSL-Gruppen ser sig som ett mellanting av en myndighet och ett företag och det är den idéburna tanken som kommer först. 

EUSL-Gruppen är indelad i tre grenar som tillsammans tar in alla inriktningar på utanförskap, integration och mångfald. För att göra oss mer tillgängliga för omvärlden bildades EUSL Foundation för att dels agera front åt EUSL men också på ett enkelt vis visa upp vad EUSL och dess medlemmar arbetar med. Medan EUSL-Gruppen drivs i ett idéburen tanke så är tjänsterna utvecklade för att småföretag ska vilja bli medlem. Tjänsterna syftar till att minska kostnader, öka effektiviteten samt lyfta fram våra medlemmars varumärken. Överskottet från medlemsavgiften går oavkortat in i EUSL Foundation, där medlemmar tillsammans kan skapa lokalt anpassade sociala projekt för ett mer inkluderande samhälle. 

Syntolkning: Personen på bilden säger “thank you” på teckenspråk

European Social Label Logo

European Social Label Logo

1. Medlemskap

Allt börjar med medlemskapet. Man blir medlem i EUSL för att man antingen vill ge sitt företag chansen att öka omsättningen, för att man vill vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle där man själv är verksam eller en kombination av de två. 

European Social Label Logo

2. Tjänster 

Tillsammans med medlemmar tar EUSL fram tjänster och erbjudanden som medlemmarna kan dra nytta av. Det kan vara ett videomötessystem, CRM- system, nya samarbeten och nätverk, utbildningar, entreprenörsprogram eller något annat. Medlemmarna bestämmer till stor del.

European Social Label Logo

3. Ett nytt ekosystem

För många lite abstrakt att tänka på men EUSL önskar att skapa flera snöbollseffekter samtidigt vilket på sikt blir ett nytt ekosystem för hur vi tillsammans med näringslivet löser Sveriges och Europas integrations- utmaningar. Målet är en helt ny finansieringsmodell för integration.

Syntolkning: Personen på bilden säger “never give up” på teckenspråk

European Social Label Logo

KONTAKTA OSS

Service done right

Dina tankar och åsikter är viktiga för oss och vi vill gärna att du hör av dig. Vill du bli medlem, lämna förslag på en utbildning, behov av hjälp från stiftelsen eller få något av koncepten förklarade eller kanske bara en bättre förståelse för hur allting hänger ihop? Sänd ett mail eller fyll i formuläret.

  Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

  +46 775 550 500
  info@eusl.eu
  Forskarvägen 1, 702 18 Örebro
  Close Bitnami banner
  Bitnami